Novinky u krajských kol

U jihočeského kola nastaly změny. Oproti původně plánovanému místu se stěhuje do Nové Pece a upřesňuje datum konání.

V Praze se již vyjasnilo místo pražského krajského kola, které v letošním ročníku proběhne na Toulcově dvoře a v jeho okolí.

Podorobnosti o kolech nejen ve vašem kraji hledejte v sekci Krajská kola.

Přibyla dobrovolná část soutěže

Soutěž byla letos rozšířena o dobrovolné průběžné úkoly. Tyto úkoly jsou nepovinné a nejsou podmínkou účasti v soutěži, ale mohou znamenat body navíc. Hodnocení splněných úkolů bude zahrnuto do celkového hodnocení soutěžního družstva. Družstva, která se rozhodnou úkoly plnit, mohou jejich splnění zdokumentovat a prezentovat v rámci soutěžní stezky. Za prezentaci lze získat tolik bodů jako na jiných kontrolách stezky. Seznamte se s dobrovolnými úkoly pro aktuální ročník soutěže.

Důvodem přidání této nepovinné části je snaha podpořit celoroční práci kolektivů se zájmem o přírodu a ne jen nárazové změření teoretických znalostí. Mohou také samozřejmě poskytnout inspiraci k další činnosti kolektivů v přírodě.

Změny v propozicích

Ve školním roce 2012/2013 roce dochází po mnoha letech k výraznějším změnám v soutěži Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list). Doporučujeme proto pečlivé prostudování aktuálních propozic! Případně alespoň hlavních změn proti minulým ročníkům.

Nové stránky jsou na světě

V letošním roce vznikly poprvé samostatné stránky soutěže Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list). Na stránkách naleznete aktuální informace k právě probíhajícímu ročníku, jako jsou propozice, změny v propozicích pro daný rok, kontakty na krajské koordinátory a doplňující informace o krajských kolech. Postupně bude zveřejňováno i zadání průběžných dobrovolných úkolů. Přibývat budou i články o minulých ročnících, fotogalerie, zprávy a výsledky z již proběhlých kol.