Partneři

NET4GAS
Generální partner ČSOP

NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje.

MŠMT
Spoluvyhlašovatel a partner ZL

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo.

Lesy ČR
Partner Ekologické olympiády

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. a podporují dlouhodobě i Ekologickou olympiádu,