Základní kola

Základní kola (dříve okresní/místní) jsou kola na místní či regionální úrovni s návazností na krajská kola. V krajích, kde základní kola probíhají, určuje způsob návaznosti na krajské kolo pořadatel krajského kola. V krajích, kde neprobíhají, se mohou soutěžící přihlásit přímo do krajského kola.

Přehled pořadatelů základních kol 45. ročníku