Přihláška pořadatele krajského kola ZL

50. ročník Zlatého listu ve školním roce 2021/2022

Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

Kraj

Máme zájem uspořádat krajské kolo ZL pro kraj (vyberte)

Pořadatel

Název organizace*

Adresa (sídlo)*

*

Telefon

E-mail

Statutární zástupce

Web pořadatele

Koordinátor – odpovědná osoba

Jméno*

Zasílací adresa (včetně PSČ)

Telefon*

E-mail*

Další kontakty (Skype apod.)

Předpokládané datum a místo uskutečnění KK

Datum*

Místo*

Další informace pro celostátního koordinátora

Uspořádáme i stezku pro nepostupovou kategorii NEJMLADŠÍ (1.–3. ročníku ZŠ).
ANONE

Předpokládané celkové náklady na KK podle aktuálního rozpočtu akce (pouze číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

Očekáváme podporu z krajského úřadu
ANONE

Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

Prohlašujeme, že krajské kolo proběhne podle aktuálních celostátních propozic a podmínky (soutěžní řád/propozice) našeho krajského kola budou s nimi v souladu. Jakékoliv případné změny uvedených údajů oznámíme SMOP ČSOP co nejdříve.

Zavazujeme se, že poskytneme celostátnímu koordinátorovi základní informace o průběhu kola podle obvyklých požadavků (počty účastníků, stanovišť, náklady na kolo ad.) co nejdříve po uskutečnění kola, nejpozději však do 5. 6. 2022.

Odeslané údaje celostátní koordinátor SMOP ČSOP ověří a na základě ověření příslušné kolo akredituje. V případě více zájemců o pořádání KK v jednom kraji rozhodne podle propozic o nejvhodnějším pořadateli.