Přihláška pořadatele krajského kola ZL

50. ročník Zlatého listu ve školním roce 2021/2022

  Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Kraj

  Máme zájem uspořádat krajské kolo ZL pro kraj (vyberte)

  Pořadatel

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*

  *

  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web pořadatele

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa (včetně PSČ)

  Telefon*

  E-mail*

  Další kontakty (Skype apod.)

  Předpokládané datum a místo uskutečnění KK

  Datum*

  Místo*

  Další informace pro celostátního koordinátora

  Uspořádáme i stezku pro nepostupovou kategorii NEJMLADŠÍ (1.–3. ročníku ZŠ).
  ANONE

  Předpokládané celkové náklady na KK podle aktuálního rozpočtu akce (pouze číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Očekáváme podporu z krajského úřadu
  ANONE

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Prohlašujeme, že krajské kolo proběhne podle aktuálních celostátních propozic a podmínky (soutěžní řád/propozice) našeho krajského kola budou s nimi v souladu. Jakékoliv případné změny uvedených údajů oznámíme SMOP ČSOP co nejdříve.

  Zavazujeme se, že poskytneme celostátnímu koordinátorovi základní informace o průběhu kola podle obvyklých požadavků (počty účastníků, stanovišť, náklady na kolo ad.) co nejdříve po uskutečnění kola, nejpozději však do 5. 6. 2022.

  Odeslané údaje celostátní koordinátor SMOP ČSOP ověří a na základě ověření příslušné kolo akredituje. V případě více zájemců o pořádání KK v jednom kraji rozhodne podle propozic o nejvhodnějším pořadateli.