Přihláška pořadatele základního kola ZL

50. ročník Zlatého listu ve školním roce 2021/2022

Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

Místo a termín

Máme zájem uspořádat ZÁKLADNÍ kolo Zlatého listu v (název místa)*

Předpokládané datum*

V kraji (vyberte)*

Pořadatel

Název organizace*

Adresa (sídlo)*


Telefon

E-mail

Statutární zástupce

Web pořadatele

Koordinátor – odpovědná osoba

Jméno*

Zasílací adresa (včetně PSČ)

Telefon*

E-mail*

Další informace důležité pro materiální a finanční podporu kola:

Odhadovaný počet soutěžících (pouze celé číslo, bez mezer, teček apod.)

Předpokládané celkové výdaje na základní kolo v rozpočtu akce (pouze celé číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

Prohlašujeme, že základní kolo Zlatého listu proběhne podle aktuálních celostátních propozic a podmínky (soutěžní řád/propozice) našeho základního kola budou s nimi v souladu. Jakékoliv případné změny uvedených údajů oznámíme SMOP ČSOP co nejdříve.

Zavazujeme se, že poskytneme celostátnímu koordinátorovi základní informace o průběhu kola podle obvyklých požadavků (počty účastníků, stanovišť, náklady na kolo ad.) co nejdříve po uskutečnění kola, nejpozději však v jím určeném termínu (obvykle červen).

Celostátní koordinátor ověří Vámi odeslané údaje a návaznost na krajské kolo. Na základě toho obdrží Vaše kolo akreditaci.