Přihláška pořadatele základního kola ZL

50. ročník Zlatého listu ve školním roce 2021/2022

  Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Místo a termín

  Máme zájem uspořádat ZÁKLADNÍ kolo Zlatého listu v (název místa)*

  Předpokládané datum*

  V kraji (vyberte)*

  Pořadatel

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*


  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web pořadatele

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa (včetně PSČ)

  Telefon*

  E-mail*

  Další informace důležité pro materiální a finanční podporu kola:

  Odhadovaný počet soutěžících (pouze celé číslo, bez mezer, teček apod.)

  Předpokládané celkové výdaje na základní kolo v rozpočtu akce (pouze celé číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Prohlašujeme, že základní kolo Zlatého listu proběhne podle aktuálních celostátních propozic a podmínky (soutěžní řád/propozice) našeho základního kola budou s nimi v souladu. Jakékoliv případné změny uvedených údajů oznámíme SMOP ČSOP co nejdříve.

  Zavazujeme se, že poskytneme celostátnímu koordinátorovi základní informace o průběhu kola podle obvyklých požadavků (počty účastníků, stanovišť, náklady na kolo ad.) co nejdříve po uskutečnění kola, nejpozději však v jím určeném termínu (obvykle červen).

  Celostátní koordinátor ověří Vámi odeslané údaje a návaznost na krajské kolo. Na základě toho obdrží Vaše kolo akreditaci.