Základní kola

49. ročník soutěže ve školním roce 2020/2021 se uskuteční

Seznam s datumy a místem konání krajských kol 49. ročníku soutěže bude postupně zveřejněn.

 

MŠMT prozatím nevyhlásilo dotační titul v němž bychom mohli žádat o finanční podporu národního kola. Krajských ani základních kol se to netýká a tedy proběhnou (za dodržení v tu dobu platných hygienických nařízení).

 

Základní kola jsou kola na místní či regionální úrovni s návazností na kola krajská.

V krajích, kde základní kola probíhají, určuje způsob návaznosti na krajské kolo pořadatel krajského kola. V krajích, kde neprobíhají, se mohou soutěžící přihlásit přímo do krajského kola.